A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3

Thực hiện công văn số 326/GDĐT-TH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 đã triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021, xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Trường đã thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 gồm có 11 thành viên, đảm bảo số lượng, cơ cấu và nguyên tắc làm việc theo quy định.

- Trường đã thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2020-2021 theo đúng quy trình được quy định trong Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn thuộc danh mục sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020, Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020, Quyết định 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020), mỗi môn học, hoạt động giáo dục chỉ chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

- Căn cứ kết quả và đề xuất lựa chọn của Hội đồng, Hiệu trường đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2020-2021 trong Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan