A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện Công văn số 428/GDĐT-HC ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Công văn số 428/GDĐT ngày 29/4/2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang về việc hướng dẫn các công việc cần thực hiện để phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 khi học sinh đi học trở lại;

Trường TH Vĩnh Nguyên 3 xây dựng Phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

- Huy động sức mạnh trong nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh toàn thành phố được biết để dự phòng cho bản thân, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, xử lí kịp thời; không để xảy ra dịch trong các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.

- Chủ động xây dựng phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

2. Yêu cầu

 • Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cho phụ huynh và học sinh; đẩy mạnh sự phối hợp, kết nối thông tin giữa nhà trường với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.
 • Nắm bắt đầy đủ, kịp thời các trường hợp bệnh, có dấu hiệu bệnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị y tế; không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong nhà trường.

              II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ KHI TRẺ/HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

1.Việc chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học lại

a) Trước khi học sinh đi học lại

- Tiến hành vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp, đồ dùng dạy học; chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường như: sắp xếp lại bàn ghế đảm bảo giãn cách, kiểm tra lại hệ thống nước rửa, nước sinh hoạt; chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang phục vụ cho học sinh (trường hợp học sinh quên mang theo),…

- Tổ chức rà soát, xây dựng kịch bản/phương án ứng phó cụ thể theo từng đối tượng, từng tình huống, điều kiện,...khi có trường hợp xảy ra trong nhà trường về sốt, ho, khó thở liên quan đến dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, an tâm cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

- Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy học đảm bảo thực hiện chương trình giảm tải học kỳ 2 của năm học 2019-2020 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành chương trình bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng, sắp xếp thời khoá biểu phù hợp.

b) Khi học sinh đi học trở lại

 Nghiêm túc triển khai, thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại theo các hướng dẫn tại Công văn số 2234/BYT-MT ngày 21/4/2020 của Bộ Y tế về việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, lưu ý thực hiện các nội dung sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tuyên truyền, vận động học sinh không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đảm bảo không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách 01m khi tiếp túc.

- Xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học (theo Phụ lục hướng dẫn tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Yêu cầu tất cả học sinh, giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở 3 trường; thường xuyên rửa tay, giữ vệ sinh cơ thể; vận động phụ huynh không cho con em đến trường khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

- Yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử.

- Có văn bản gửi UBND các xã, phường hỗ trợ lực lượng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện giãn cách trước cổng trường vào giờ học sinh đến trường và lúc học sinh ra về.

2. Các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

 1. Đối với nhà trường
 • Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường tổng dọn vệ sinh khuôn viên trường học; tổ chức lau chùi, sát khuẩn các phòng học, các phòng chức năng; tẩy rửa đồ dùng cho học sinh trước thời gian học sinh đi học lại 01 ngày. ( Làm vệ sinh ngày 03/5/2020)
 • Tại các bồn rửa tay bố trí đầy đủ nước sạch, xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
 • Bố trí các vị trí lắp đặt hệ thống vòi nước rửa tay phù hợp để tập trung học sinh rửa tay với xà phòng diệt khuẩn trước khi vào lớp, cụ thể: Đảm bảo 100% học sinh được rửa tay với xà phòng diệt khuẩn hoặc rửa tay khô với dung dịch diệt khuẩn trước khi vào lớp học.
 • Tạo môi trường thông thoáng tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ; sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
 • Tập huấn cho giáo viên, nhân viên của nhà trường công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19 như sốt, ho, khó thở.
 • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh, bắt buộc học sinh phải đeo khẩu trang trong trường học, trên đường đến trường, trở về nhà và những nơi công cộng.
 • Chỉ đạo nhân viên y tế chuẩn bị phòng, giường cho học sinh (trong trường hợp học sinh có biểu hiện ho, sốt bất thường trong ngày để cách ly học sinh), báo cơ quan có thẩm quyền để có hướng giải quyết và thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp chăm sóc học sinh. Trang bị bổ sung cơ số thuốc, y cụ phòng y tế đầy đủ; trang bị thêm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn thông thường, nước rửa tay, nhiệt kế đo thân nhiệt.
 • Đảm bảo 100% giáo viên, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với học sinh hằng ngày phải được theo dõi sức khỏe trước khi đến trường và đeo khẩu trang trong khi làm việc (đặc biệt khi làm nhiệm vụ chăm sóc học sinh).
 • Nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ hạn chế hoặc không cho người không có nhiệm vụ vào trường.
 • Cập nhật số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế dán ở những vị trí dễ quan sát giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh chủ động trong công tác phòng chống dịch. (Các số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của ngành Y tế: 0911662233; 0965391515; 0349323115; các số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của Phòng GDĐT: 0905208642; 0982707714)
 1. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương
 • Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp đặc biệt hướng dẫn của ngành y tế về việc phòng chống dịch trên địa bàn.
 • Đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường, khu vực xung quanh trường.
 • Cung cấp cho chính quyền những thông tin của đơn vị khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) hoặc học sinh của đơn vị có biểu hiện mắc bệnh hoặc nghi ngờ liên quan đến dịch tễ.
 1. Phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn

Liên hệ với trạm y tế trên địa bàn để được hướng dẫn phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ khi học sinh trở lại trường học. Cung cấp cho cơ quan y tế các số điện thoại, hộp thư email của nhà trường để cùng trao đổi kịp thời các thông tin khi có dịch xảy ra.

 1. Nhân viên y tế

- Trong thời gian học, khi giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông báo ngay cho trạm y tế phường, cơ quan quản lý
           - Làm công tác khử khuẩn tại nhà trường: bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn. Ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
          - Tổ chức hoạt động vệ sinh như: phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín. Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng…

    - Cán bộ y tế nhiệm tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào cổng. Sau đó học sinh sẽ vào khu vực rửa tay và giáo viên sẽ giám sát học sinh rửa tay đúng quy trình. Sau khi rửa tay xong học sinh sẽ lên lớp và ngồi theo hướng dẫn của GVCN.

 1. Đối với GVCN

    - Bố trí chỗ ngồi cho mỗi học sinh ngồi 1 bàn và ngồi so le, đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh tối thiểu 1,0m.

    - Giáo viên chủ nhiệm sẽ có mặt tại trường vào đầu giờ mỗi ngày tại lớp mình. Điểm danh và kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh ít nhất 1 lần/ngày. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

 • Sau khi học sinh ra về, giáo viên phối hợp nhân viên phối hợp quét dọn, lau chùi bàn ghế, phòng học, mở cửa sổ tạo sự thông thoáng để đón học  sinh trở lại lớp.
 • Tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

               e) Công tác phối hợp, liên hệ với cha mẹ học sinh

Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua hệ thống thông tin liên lạc khác, nhà trường cần tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

 • Tại nhà, cha mẹ học sinh hướng dẫn cho các em thường xuyên súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm cơ thể, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng; hạn chế tiếp xúc với vật nuôi, động vật hoang dã…

  - Tại nhà khai báo sức khỏe tự nguyện cho học sinh qua địa chỉ https://bit.ly/2187spD.

  - Khi các em đến trường, cha mẹ học sinh (CMHS) ký bản cam kết với nhà trường về việc khai báo y tế

 + Thứ nhất: Đo nhiệt độ cho học sinh trước khi đến lớp, điền vào bản theo dõi của mỗi học sinh (nếu sốt từ 37,5 độ trở lên thì cho học sinh nghỉ học và đưa học sinh đến khám ở cơ sở y tế gần nhất).

+ Thứ hai: Khi có biểu hiện sốt ho, khó thở cho học sinh nghỉ học và đưa đi khám kịp thời.

+ Thứ ba: Thông báo tình hình của học sinh khi có biểu hiện mắc bệnh cho giáo viên chủ nhiệm lớp (nếu trước đó học sinh có biểu hiện mắc bệnh cúm thông thường, ho, sốt, khó thở…)

- Đưa đón học sinh đúng thời gian biểu của nhà trường và giữ khoảng cách 1.0m đúng quy định.

- Phụ huynh đưa con, em đi học và đón về không được vào trong trường. Bảo vệ nhà trường sẽ hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường.

f) Đối với học sinh

- Mỗi học sinh cần có một chai nước đựng nước uống riêng khi đến trường.

- Đến trường và ra về theo thời gian biểu theo quy định của nhà trường.

- Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên: Trước khi vào lớp, nghỉ giữa giờ, sau khi học tiết Thể dục (tiết thực hành), sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn.

- Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường, lớp.

- Bắt buộc đeo khẩu trang trên đường đến trường, trở về nhà và những nơi công cộng.

- Thực hiện giãn khoảng cách 1.0m giữa các học sinh ngồi trong cùng một lớp học, ra chơi trong lớp, tan học theo lớp (Không được tụ tập trước cổng trường). Nếu cha mẹ lỡ có việc đột xuất chưa đón, có thể ngồi đợi trong khuôn viên nhà trường nhưng giữ khoảng cách đúng quy định.

- Trước khi vào giờ học học sinh chủ động báo cáo giáo viên khi thấy hiện tượng cảm, sốt hay ho, khó thở, mệt mỏi.

- Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết. Vứt bỏ khăn giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

- Tránh đưa tay lên mắt, mũi miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như ly nước, chai nước, khăn tay. (Học sinh tự trang bị trước khi đến trường).

- Nghiêm cấm khạc nhổ bừa bãi.

- Tuyệt đối không được mang đồ ăn vào trường, vào lớp.

- Tuyệt đối không được đưa các tin tức không đầy đủ, không chính xác lên các trang mạng xã hội.

           3. Phương án đi học lại

a. Thời gian

Học sinh đi học lại từ ngày 04/5/2020 theo thời khóa biểu.

* Buổi sáng:  Đối với lớp 1A1,1B1, 2A1, 2B1, 3A1, 3B1, 4A, 4B, 5A1, 5B1        

+ Từ 7h00-7h15: đón học sinh theo kế hoạch

+ Từ 7h15-7h30: GVCN làm việc với lớp chủ nhiệm

+ Từ 7h30-8h10: tiết 1

+ Từ 8h10-8h50: tiết 2

+ Từ 8h50-9h30: tiết 3

+ Từ 9h40-10h20: tiết 4

+ Từ 10h20-11h00: tiết 5

* Buổi chiều: Đối với lớp 1A2,1B2. 2A2, 2B2, 3A2, 3B2, 5A2, 5B2

+ Từ 12h30-12h45: đón học sinh theo kế hoạch

+ Từ 12h45-13h00: GVCN làm việc với lớp chủ nhiệm

+ Từ 13h00-13h40: tiết 1

+ Từ 13h40-14h20: tiết 2

+ Từ 14h20-15h00: tiết 3

+ Từ 15h10-15h50: tiết 4

+ Từ 15h50-16h30: tiết 5

b. Phương án tổ chức dạy học

- Mỗi lớp học trên 30 học sinh sẽ được chia làm 2 lớp học theo 2 buổi sáng và chiều ngày thứ 2, 3,4,5,6. Riêng Khối 4 không chia lớp vì dưới 30 học sinh nên sẽ học hết vào buổi sáng.

 Buổi sáng:  Đối với lớp 1A1,1B1, 2A1, 2B1, 3A1, 3B1, 4A, 4B, 5A1, 5B1

Buổi chiều: Đối với lớp 1A2,1B2. 2A2, 2B2, 3A2, 3B2, 5A2, 5B2

            - Mỗi buổi học học sinh sẽ học 5 tiết ( Theo TKB nhà trường)

- Bố trí mỗi học sinh ngồi 1 bàn và ngồi so le, đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh tối thiểu 1,0m.

- Giáo viên chủ nhiệm sẽ có mặt tại trường vào đầu giờ mỗi ngày tại lớp mình. Điểm danh và kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh ít nhất 1 lần/ngày.

- Cán bộ y tế nhiệm tiến hành đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào cổng. Sau đó học sinh sẽ vào khu vực rửa tay và giáo viên sẽ giám sát học sinh rửa tay đúng quy trình. Sau khi rửa tay xong học sinh sẽ lên lớp và ngồi theo hướng dẫn của GVCN.

- Đối với học sinh đi xe đạp: Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh để xe vào đúng quy định, sau đó vào khu vực rửa tay và giám sát học sinh rửa tay đúng quy trình. Sau khi rửa tay xong học sinh sẽ lên lớp và ngồi theo hướng dẫn của GVCN.

c. Phương án nghỉ giải lao giữa các tiết học và tan học

- Thời gian nghỉ giải lao là sau 3 tiết học: 10 phút. Học sinh không chạy nhảy trong giờ ra chơi mà ngồi nghỉ tại lớp dưới sự quản lí của giáo viên đang dạy tiết thứ 3.

- Giờ tan học: Ra về theo hướng dẫn của giáo viên TPT, giáo viên dạy tiết cuối hướng dẫn học sinh ra về  đi theo đúng quy định.

* Buổi sáng:

+ 11h00: 1A1,1B1, 2A1, 2B1, 3A1

+ 11h10: 3B1, 4A, 4B, 5A1, 5B1

* Buổi chiều:

+ 16h30: 1A2, 1B2. 2A2, 2B2

+ 16h40: 3A2, 3B2, 5A2, 5B2

Trên đây là Phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 của nhà trường, đề nghị toàn bộ các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch khi đến trường học tập./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan