A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thực hiện Công văn số 2711/ GDĐT-VP ngày 26/10/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Ngày 02/9/2020, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
có bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của
Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Bài viết mang thông
điệp có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại.
Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa
bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng, của cả nước nói chung, thúc đẩy lan tỏa thông điệp
quan trọng của bài viết nêu trên, góp phần hướng tới chào mừng Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đăng tải
bài viết bản Tiếng Việt và 04 bản dịch tiếng nước ngoài: Anh, Nga, Trung Quốc
và Tây Ban Nha lên Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị;
Bài viết và bản dịch của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú
Trọng tại đường dẫn:
https://moha.gov.vn/nghi-quyet-tw4/gioi-thieu-nqtw4/bai-viet-cua-tong-bithu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-ve-chuan-bi-dai-hoi-xiii-cua-dang-
44870.html


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan